Formål

Bælthaven Middelfart har som forening til formål i første omgang at etablere et flydende platform i Middelfart hvorfra der kan dyrkes muslinger, østers og tang.

Foreningen er etableret i foråret 2020, og der bliver på nuværende tidspunkt undersøg muligheder for at rejse midler til at indkøbe en flydende platform som kan placeres i Middelfart. Fra platformen vil det være mulig at dyrke både muslinger, tang og østers.

Medlemmer af foreningen i gang med at sortere muslinger
Medlemmer af foreningen i gang med at sortere muslinger

Vi samarbejder med foreningen Havhøst som er en landsdækkende forening af maritime nyttehaver.

Foreningens formål er at etablere og drive et aktivt dyrkningsfællesskab for spiselige, bæredygtige marine
råvarer som f.eks. muslinger, tang og østers ved Middelfart.

Bælthaven Middelfarts formål ifølge foreningens vedtægter