Kontakt

Bestyrelse

  • Formand Erik Yde, yde57@outlook.dk, 4016 6911
  • Næstformand Henrik Sidelmann Christensen, henrik.sidelmann@gmail.com, 2332 4591
  • Kasserer Kurt Terp, k.terp@outlook.dk
  • Madhold Pia Tøt, toet@outlook.dk, 2285 3524
  • Produktion Michael Stenholt, 2368 5219
  • Sekretær Sven Gjedde Sommer
  • SoMe & MinForening Kristine Hatting, baelthaven@gmail.com 2077 5454

Dokumenter