Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger m.v.

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os
  Foreningen Bælthaven er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om
  dig.
  Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:
  Adresse: Formand Erik Yde, Gl Strandvej 95, 5500 Middelfart
  Tlf: 40166911
  Mail: formand@baelthaven.dk
  CVR nummer: 41250356
 1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
  – Nyhedsbreve på email
  – Hjælpelister og telefonlister til arrangementer
  – Ansøgning om økonomisk tilskud fra forskellige fonde

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
  – Overholdelse af folkeoplysningsloven i Middelfart kommune
  – Kontingentopkrævning
  – Almindelig medlemspleje

  Legitime interesser, der forfølges med behandlingen.

  Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af
  interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk 1, litra F.

  De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er almindelig medlemspleje, nyhedsbrevsudsendelse
  og arrangementsinformationer.
 1. Kategorier af personoplysninger
  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig som medlem:

  Almindelige personoplysninger
  o Medlemsnummer
  o Navn
  o Adresse
  o Postnummer og by
  o Telefonnummer
  o Fødselsdag (ÅÅMMDD)
  o E-mail
  o Kontingent betalt

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig som nyhedsbrevsmodtager:

  Almindelige personoplysninger
  o Navn
  o E-mail

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig som hjælper på vores arrangementer:

  Almindelige personoplysninger
  o Navn
  o Telefonnummer
  o E-mail

  Hvis du har fået overført penge for godtgørelse eller udlæg opbevarer vi desuden dit kontonummer
 1. Modtagere eller kategorier af modtagere
  Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  På forlangende udleveres oplysninger til:
  o Fonde, der søges om økonomisk tilskud
  o Middelfart kommune
  o Følgende personer i foreningen Bælthaven:
  – Formand
  – Kasserer
  – Sekretær
  – Eventansvarlig
 1. Hvor dine personoplysninger stammer fra
  Dine oplysninger kommer fra en eller flere af følgende:
  – Du har tilmeldt dig foreningen
  – Du har meldt dig som hjælper ved et arrangement
  – Du har tilmeldt dig vores nyhedsmail
 1. Opbevaring af dine personoplysninger
  Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem, nyhedsbrevsmodtager eller hjælper.

  Ifølge bogføringsloven skal vi opbevare de fleste data i 5 år.
 1. Automatiske afgørelser herunder profilering
  Vi videregiver ikke dine oplysninger til firmaer til brug for markedsføring.
  Oplysninger vil blive videregivet til ansøgte fonde og Middelfart kommune på forlangende.
 1. Dine rettigheder
  Du har i Persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling om oplysninger om
  dig.
  – Ret til at se oplysninger (Indsigtsret)
  – Ret til berigtigelse (Rettelse)
  – Ret til sletning
  – Ret til begrænsning af behandling
  – Ret til indsigelse
  – Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
  finder på www.datatilsynet.dk.

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
 1. Klage til datatilsynet
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine
  personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk